Een oplossing voor elke vraag

Machinekeuringen

Volgens de arbowet moeten de elektrische machines in uw bedrijf gekeurd zijn. Van handgereedschappen tot machinepark: ze moeten door een inspecteur als veilig beoordeeld zijn.

Keurmeesters voor machinekeuringen

Eén van onze gecertificeerde keurmeesters kan een machinekeuring voor u uitvoeren. Zo bent u er zeker van dat uw machines volgens de NEN normen functioneren en veilig zijn voor u en uw medewerkers.

Hoe werkt een machinekeuring

Een machinekeuring bestaat uit verschillende onderdelen: controle op elektrische gevaren, visuele controle en controle door meting (van isolatiewaarden bijvoorbeeld).

Rapport per machine

Per gekeurde machine krijgt u een rapport met de resultaten en eventuele aanbevelingen voor aanpassing of reparatie.

Kunnen we u helpen met uw keuring?

Neem contact op met één van onze machinekeurmeesters.

Geïnteresseerd?

Foto's

Checklist cv-ketel storing